The Father Ray Foundation

Father Ray Foundation (FRF) er en humanitær paraplyorganisation, der arbejder med fattige handicappede unge, blinde børn, gadebørn og underprivilegerede børnefamilier.

FRF er opkaldt efter sin grundlægger, Father Raymond Brennan (1932-2003), en irsk-amerikansk katolsk præst, som havde sit eget sogn i og omkring Pattaya i 1960erne og 1970erne. En morgen i 1974 opdagede præsten et efterladt spædbarn på sit dørtrin. Uden at vide hvad han skulle stille op med barnet, tog Father Ray det til sig og gav det lille nyfødte barn et hjem. I månederne og årene efter rygtedes det, at en amerikansk katolsk præst tog sig af uønskede børn.

I dag hjælper FRF flere hundrede børn og unge til et bedre liv, hvor man kan forsørge sig selv. Det sker gennem en stor paraply af hjælpeprojekter.

Handicapskolen

Grundlagt i 1984. Denne særlige kostskole tilbyder fattige unge med et fysisk handicap en gratis toårig uddannelse. Og der er et stort behov for en kostskole, der tilbyder fattige handicappede en gratis uddannelse. Den thailandske fortolkning af buddhismen gør, at disse unge mennesker bliver udstødt fra hjemmet. Et handicappet familiemedlem bringer skam over familien, fordi handicaps er straffen for en dårlig karma i et tidligere liv.

Der er plads til 200 studerende, som kan vælge i mellem en erhvervsøkonomisk uddannelse, en IT-uddannelse eller en elektronikuddannelse – alle bliver suppleret med intensive kurser i engelsk.

I deres fritid bliver de studerende opfordret til at dygtiggøre sig i forskellige sportsgrene, så de får en stærkere fysik og opnår større selvtillid. Derfor kan man dagligt se unge mennesker i kørestol spille basketball eller tennis. Det gør, at de studerende forlader Handicapskolen med egenskaber og viden, der gør dem attraktive for det thailandske erhvervsliv. Alle dimittender får en 100 % jobgaranti – Handicapskolen sikrer, at alle kommer i arbejde efter endt uddannelse.

Blindeskolen

Grundlagt i 1986. Denne kostskole for blinde hjælper blinde børn og deres forældre til et liv, hvor blindheden ikke bliver et altoverskyggende handicap. Skolen klæder børn og forældre på, hvormed børnene får et så normalt liv som muligt.

Blindeskolen underviser børn i blindskrift, og hvordan de kan klare sig uden deres syn. Blindeskolen fungerer desuden som en almindelig folkeskolen med klassetrin fra børnehaveklasse til niende klasse, hvor man følger det thailandske folkeskolepensum. Efter niende klasse tager lærerne og studievejlederen en samtale med børnene om fremtiden. Nogle vælger at få et arbejde, mens andre tager en videregående uddannelse – erhvervsuddannelser som universitetsuddannelser.

Blindeskolen lærer også børnene at dyrke sport og leg på trods af manglende syn. Derfor er det ikke et særsyn at se børnene spille fodbold, svømme i poolen eller spille på instrumenter.

Børnenes hjem

Father Ray Foundation forsøger at hjælpe Pattayas gadebørn med trygt værested, hvor de ikke længere er ofre for pædofili turister eller gadens barske miljø.

Børnene hjem hedder dette værested for cirka 200 tidligere gadebørn. Det er et hjem, hvor børnene ikke kun har en seng, tag over hovedet samt får tre måltider om dagen, men det er et sted, som sender dem i folkeskole i hverdagen. Børnene har også deres helt eget landbrugsprojekt, værksted og skønhedssalon. Her lærer de at dyrke grønsager, passe kvæg, svejse metal, reparere biler og pleje deres udseende.

Børnenes hjem er et hjem for de børn, der tidligere havde dårlige udsigter til et normalt liv, hvor de kun kunne drømme om en uddannelse og et værdigt liv – fri for sult og overgreb.

Drop-in centeret

Når socialarbejderne fra Father Ray Foundation besøger Pattayas gader for at fortælle gadebørnene om et bedre liv, er de børn, man møder, ofte mistroiske overfor voksne. Selvom de kun har levet et kort liv, er børnene blevet hårdføre på grund af et liv med prostitution og overgreb. Derfor tager det tid, før de tør stole på andre – for hvad skal man give igen, når andre gør noget for én!?

Drop-in centeret er et værested for børn, der gerne vil væk fra gaden, men stadig ikke er parate til at stole på andre eller leve en normal barndom med rammer og voksne, der opdrager på dem. Derfor er Drop-in centeret et sted, hvor disse børn kan komme og gå, som de ønsker. Pædagogerne på stedet forsøger gradvist at give børnene et glimt af et bedre liv, og den dag børnene selv føler, de er parate til faste og trygge rammer, flytter de ind på Børnenes hjem. Hjemmet ligger et stykke uden for centrum af Pattaya, hvor byens fristelser fra sexturisternes hurtige penge og den uhæmmede frihed ligger lang væk.

Børnenes landsby

Hvis et barn er løbet hjemmefra eller har mistet sin familie, hvordan skal barnet så nogensinde få mulighed for at skabe sit eget hjem? Det var et af de spørgsmål, Father Ray Foundation spurgte sig selv i mange år. I 2008 kom organisationen med et nyt projekt, som forsøger at give svaret.

De mange tidligere gadebørn, der boede på Børnenes hjem, skulle have lov til at være en del af deres egen husholdning. Og det er grundtanken med

Børnenes landsby

I Børnenes landsby bor børnene, der er parat til det, sammen med fem-seks ”søskende” i et hus. Hvert hus har en pædagog tilknyttet, som bor sammen med børnene og lærer dem om ansvar. For det er børnenes ansvar at sørge for husholdningen fungerer, samtidig med de går i folkeskole og leger i deres fritid som alle andre børn.

Børnene lærer også om selvopretholdelse gennem landsbyens landbrugsprojekt, der sikrer afgrøder til husstandene. På denne måde får børnene en forståelse af, hvor maden kommer fra, og hvordan de undgår at gå sultne i seng.

Fr. Ray Day Care Center

Fattige mennesker valfarter til Pattaya fra hele Thailand. De søger lykken i storbyen i håb om at tjene til de daglige måltider. Ofte er der tale om familier med små børn, der søger til Pattaya, men mange af disse familier finder ud af, at lønnen er lille, og den ikke altid rækker til at brødføde en hel familie. Derfor ser mange forældre sig nødsaget til at sende deres børn på børnehjem, sælge dem til prostitution eller lade dem arbejde flere timer i de lokale fabrikker.

Father Ray Foundation ønsker at give forældrene et alternativ til de umulige valg.
Hos Fr. Ray Day Care Center har man plads til mere end 100 børn fra Pattayas fattigste familier. Ligesom i danske børnehaver kan forældrene aflevere deres børn om morgenen, inden de tager på arbejde, og hente dem igen efter fyraften.

Dette alternativ gør, at mange af de fattigste familier ikke går i opløsning – børnene bliver hos deres forældre, og det er hovedformålet med Fr. Ray Day Care Center.

Father Ray Foundations hjemmeside: www.fr-ray.org