NYHEDSBREV DECEMBER 2014


Menneskehandel. Et overgreb mod millioner. Et liv i umenneskelig lidelse for hver enkelt.

2014_2_main_image

Af Christina Obel

Handel med mennesker foregår stadig, og skæbnerne for de handlede er så grufulde, som de er mange. Kan vi overhovedet gøre noget? Ja, en lille pige med øgenavnet ”Pancake” har vist os, hvordan.

Menneskehandel er en verdensomspændende milliardindustri, som finder sted i mere end 120 forskellige lande, også mange vestlige, og som ifølge tal fra FN årligt genererer tæt på 190 milliarder kroner. Det skønnes, at cirka 21 millioner mennesker, repræsenterende mere end 130 forskellige nationaliteter, lever som ofre for menneskehandel, og heraf tvinges cirka 4,5 millioner til et liv i sexslaveri og prostitution – 98% af disse er kvinder og små piger. Tallene er skræmmende og kan virke lammende. Hvordan redder man så mange mennesker fra så grufuld en skæbne? Svaret er ligeså enkelt, som det er ambitiøst: Én ad gangen!

Der findes frivillige organisationer over hele verden, som effektivt, målrettet og utrætteligt sætter ind mod menneskehandel. De fleste arbejder på mange planer – direkte, præventivt, oplysende og politisk. Således også Child Protection and Development Center (CPDC) i Pattaya, hvis direktør, Mrs. Radchada Chomjinda, har været en nær samarbejdspartner for Den Danske Pattaya Fond, siden vores stiftelse i 2003, og vi ved af erfaring, at hver en krone som gives i støtte til et projekt under hendes ledelse udnyttes til fulde. Blandt andet til at redde en pige som ”Pancake”.

”Pancake” var omkring fem eller seks år gammel, da hun blev kidnappet fra sine fattige forældre i Cambodia og ad uransagelige veje endte i Pattaya, hvor hun blev købt af ejeren af en bar i byens hårdeste miljø. I første omgang blev den lille pige tvunget til at tigge blandt turisterne på gaden, men da hun er et yndigt barn var planen at sælge hende til prostitution blandt barens gæster. Havde ”Pancake” været et klassisk kapitel i ”Menneskehandelens historie”, kunne midlerne til at tvinge hende til at modtage kunder være massevoldtægter i dagevis, grov fysisk vold, hvor en af metoderne kan være at brænde pigerne med strygejern eller indespærring i lukkede mørke rum. Man kunne have gjort ”Pancake” afhængig af stoffer eller alkohol, og hun kunne være blevet smittet med AIDS allerede på førstedagen ”i tjeneste”. Var dette blevet ”Pancakes” skæbne ville sandsynligheden for, at hun nogensinde ville få et værdigt liv være forsvindende lille.

Mange små piger dør, som følge af voldsomheden af de overgreb, de udsættes for. Andre bliver så mentalt skadede, at de aldrig kommer sig og mange af dem, som det lykkes at redde fra uhyrlighederne vil være stigmatiserede af deres historie. Familien vil ikke kendes ved dem, og de vil være udstødte fra fællesskabet for resten af deres liv. Men, takket være CPDC, tog ”Pancakes” historie en anden drejning. Hun blev samlet op på gaden og bragt i sikkerhed på CPDC-hjemmet et stykke uden for byen. Hun kom i skole, blomstrede op og trivedes, alt imens CPDC arbejdede på at finde hendes forældre i Cambodia. Det lykkedes og efter to år på hjemmet, er ”Pancake” nu genforenet med sine forældre. Intet barn burde kende til den verden ”Pancake” har set. Øremærk dit bidrag ”CPDC” og vær med til at ændre udsatte børns skæbne. Én for én.

 

Posted in: Nyhedsbrev-2014-2 Read more... 0 comments

Formanden har ordet

 

 Christian de Jonquiéres Photo Varavara Heyd

Af Christian de Jonquières

År 2014 har været et spændende år for Den Danske Pattaya Fond af 2003. Vi bliver meget fint orienteret, og modtager stort set ugentlige mails omkring de mange gode ting, som sker på henholdsvis the Pattaya Orphanage, the Father Ray Foundation og CPDC. Dialogen er åben og konstruktiv. Vi har netop sendt en hilsen til et skrift som the Father Ray Foundation udarbejder i anledning af the Children’s Homes 25 års jubilæum. Der ydes her en stor indsats. Vi har lige givet støtte til indkøb af computere og brandslukkere til the Pattaya Orphanages døveskole, således som det også fremgår af indholdet af dette nyhedsbrev. Vi håber på, at vores mange gode bidragsydere her op til jul er med på at yde en forstærket økonomisk støtte til børnehjemmet the Pattaya Orphanage og the Father Ray Foundation, der begge yder en helt uvurderlig indsats over for de mange blinde, døve, invalide og forældreløse gadebørn. Det er oplagt, at vores støtte bærer frugt og bliver modtaget med oprigtig glæde.De der måtte ønske at støtte CPDC, der således som det vil fremgå af nyhedsbrevet, netop står for at købe jord for at udvide gadebørnsprojektet, der understøtter Father Brennans mantra om hjælp til selvhjælp, skal blot i tilknytning til deres indbetalinger anføre, at støtten er øremærket til CPDC. Jeg skal opfordre til, at der ydes en støtte til projektet. Udover at takke for de mange gode bidrag, der er ydet i løbet af året, skal jeg på bestyrelsens og egne vegne ønske alle læsere af nyhedsbrevet en rigtig glædelig jul og et lykkebringende år 2015.

Posted in: Nyhedsbrev-2014-2 Read more... 0 comments

Fighteren fra Handicapskolen

2014_2_handikapskolen

Af Lene Birkholm, lærer og medarbejder hos Father Ray Foundation

Jeg syntes, I skal møde 19årige Boonchoo, der blev født i det nordlige Thailand, i en af bjergstammerne. Hans familie var fattige, og det blev først muligt at sende ham i skole, da han blev 12 år.

Boonchoo blev født svært deform, hans ben kan ikke strækkes ud, og hans arme og hænder vender forkert. Ingen tog Boonchoo til lægen eller hospitalet, det var der jo ingen penge til. Kørestole var der ikke noget der hed, så fra barnsben lærte han at bevæge sig ligesom en chimpanse; kravlende fremad i hurtige ryk. Således levede han oppe i det nordlige Thailand med sin familie i hans første 12 år, da det endelig blev muligt for ham og andre at komme i skole, fordi der kom skolebusser i deres område. Han fortæller mig, at han lærte hurtigt og var glad for at gå i skole. Selvom det var besværligt at komme op og ned ad trapperne på skolen. Han gik der i syv år.

 

Vendepunktet

En dag fortæller en kammerat Boonchoo om Handicapskolen. Hans familie kørte ham ned til os på optagelsesdagen, hvor han udfyldte ansøgningsskemaet, og kort tid efter fik han brev om, at han var blevet optaget. Boonchoo kunne påbegynde sin toårige, gratis uddannelse – det eneste han selv skulle betale for var skoleuniformen. Første skoledag fik han udleveret en barnekørestol, som vi havde stående, og den suser han rundt på med et stort smil på. Det er en fornøjelse at møde ham om morgenen, hvis man ikke selv har fået søvnen rigtigt ud af øjnene.

Boonchoo har nu fuldført halvandet år af sit elektronik- og engelskkursus. Jeg underviser ham i engelsk, som han klarer forbavsende godt. Han er skarp og meget interesseret i faget. Da han kom kunne han ikke ét ord, men han lærer hurtigt, og jeg kan mærke, han elsker det. I begyndelsen forsøgte jeg at sætte tre stole oven på hinanden i håb om, han kunne nå bordet, når han skulle skrive, men han lykkedes ikke for ham. Så han løste det selv ved at kravle op på bordet, og det fungerer fint. Boonchoos handicap gør en masse ting besværlige for ham, men jeg hører ham aldrig klage. Jeg overhørte en dag en anden elev kalde ham for en abe. Der så jeg smerte i hans øjnene, og jeg måtte vende mig om for ikke at begynde at græde.

 

Viljen til at klare sig selv

Drømmen for Boonchoo er, at når han er færdig med skolen, at rejse tilbage til sin bjergstamme og starte sit eget elektronikværksted, hvor han kan reparere landsbyens radio og fjernsyn.

Jeg er sikker på, der nok skal være behov for ham, Det eneste problem jeg kan se er manglen på penge til at købe værktøj for. Den thailandske stat giver alle handicappede det, der svarer til ca. 100 danske kroner om måneden! Det er svært at leve for disse penge – endsige købe værktøj.

Om et halvt år får Boonchoo sit diplom. Han har nu muligheden for at blive uafhængig, tjene sine egne penge og holde hovedet højt. For her er noget han kan. ”Så kan de drille mig alt det, de vil”, siger han stille…

 

Posted in: Nyhedsbrev-2014-2 Read more... 0 comments

Nyt Center for Børn med særlige behov åbner i maj 2015

 

2014_2_nyt_center

Af Christel Lüttichau

Father Ray Foundation har besluttet at støtte op om de mange thailandske børnehjems- og gadebørn, som har brug for ekstra hjælp i skolen. Fysiske eller psykiske handicap, sår på sjælen eller ubearbejdede hændelser, der ligger som en tung dyne over hjerte og hjerne, kan gøre det meget vanskeligt at modtage indlæring. De lokale skoler kan ikke få denne gruppe udsatte børn med i skolens aktiviteter, hvilket gør ondt både socialt og fagligt. Ofte er der op til 50 børn i klasserne og kun en enkelt lærer, og det gør det umuligt at give disse børn den kærlige omsorg og tålmodighed, som det kræver at målrette undervisningen. Ofte ender det med for lille aktivitet og meget lave karakterer, der fører til at børnene må forlade skolen.

Ydermere ligger det i den thailandske kultur, at man ikke spørger læreren om noget, for det kan opfattes, som en kritik af lærerens undervisning, og bliver derfor modtaget negativt af skolepersonalet.

Er der tale om børn med mongolisme, findes der en kostskole i Rayong-provinsen, men mange forældre er kede af at sende deres, i forvejen, svage børn af sted uden for hjemmet.

For tiden hjælper Father Ray Foundation en ung mand på 21, som har ligget på sofaen derhjemme de sidste 10 år, med besked fra skolen om, at Toey aldrig vil kunne noget som helst. Både moder og søn havde affundet sig med situationen, men moderens engelske kæreste var urolig for sønnen og søgte hjælp. Efter et par måneder i Father Ray Foundations varetægt, er Toey nu begyndt at smile og kommunikere.

Med etableringen af Center for Children with Special Needs, som indvies den 9. maj 2015, vil Father Ray Foundation kunne hjælpe mange flere af disse unge skæbner, som ellers falder hen i isolation og inaktivitet. Der skal ikke så meget til, men den svage gruppe unge skal ud af de overfyldte klasseværelser – for ikke at blive tabt. Med målrettet undervisning, og forståelse for den enkeltes situation og kapacitet, kommer smilene tilbage og dermed en vilje til at virke på lige fod med andre unge, vennerne og familien. Så, hjælp os med at hjælpe.

Posted in: Nyhedsbrev-2014-2 Read more... 0 comments

Oplev hvordan dit bidrag skaber vækst

C2

Af Kasper Nesager-Hansen

Center for Children with Special Needs er et storstilet projekt, hvor Father Ray Foundation vil gøre en stor forskel for børn og unge med blandt andet Down syndrom og mongolisme. Father Ray Foundation vil have pædagoger og lærere, der har speciale i at hjælpe børn med særlige behov.
Den Danske Pattaya Fond støtter dette projekt. Fundamentet er blevet lagt, og byggemedarbejderne er i gang med at konstruere selve centeret. På vores hjemmeside www.dendanskepattayafond.dk kan du følge med i byggearbejdet, fordi Father Ray Foundation har sat et videokamera op, der overvåger byggepladsen.

I oktober modtog Den Danske Pattaya Fond en henvendelse fra Børnehjemmets ledelse; Døveskolen havde akut behov for 10 computere til deres elever, der ellers ikke ville have mulighed for at lære at kommunikere gennem IT. Takket være jeres trofaste bidrag til fonden var vi i stand til at imødekomme børnenes behov for læringsredskaber i tide.

På fondens hjemmeside er det muligt at tilmelde dig vores nyhedsbrev elektronisk. På forsiden af hjemmesiden kan du registrere dig med navn og e-mailadresse, hvormed du vil modtage vores halvårlige nyhedsbrev per mail. Når du har tilmeldt dig, vil du modtage en e-mailbeskæftigelse fra os inden for få timer – har du ikke modtaget mailen, bedes du tjekke dit spamfilter.

 

Posted in: Nyhedsbrev-2014-2 Read more... 0 comments

Vand giver liv og mening

2014_2_vand_giver_liv

Af Peter Qvortrup Geisling

100.000 Bath, svarende til 20.000 danske kroner, fra Den Danske Pattaya Fond har gjort en kæmpe stor forskel for børnene i Father Rays Children’s Village.

De tidligere gadebørn kan nu via en pumpe og tre store vandtanke kultivere jorden omkring deres hjem, så de kan dyrke deres egne afgrøder i det, der kaldes The Danish Farm, fordi jeres bidrag er gået til at købe landbrugsarealet. Projektet er næsten færdigt, og hjælpen til at få vand kommer til at betyde en stor forskel for børnene. Afgrøderne kan spises, og børnene lærer på den måde også at dyrke grønsager.

”Thank you very much”, kommer det fra Derek Franklin fra Father Ray Foundation – samtidig med at han ønsker alle venner i Danmark en rigtig god jul.

 

Posted in: Nyhedsbrev-2014-2 Read more... 0 comments

Giv et gadebarn et stykke jord i julegave

2014-2_giv_et_gadebarn

Af Kasper Nesager-Hansen

Antallet af børn som bor på gaden i Pattaya er overvældende. The Nation, en thailandsk avis, har dokumenteret, at der er op til 25000 gadebørn i Thailand, hvoraf 2000 af dem bor i Pattayas gader. Child Protection and Development Center (CPDC) i Pattaya har derfor så meget vokseværk, at man snart ikke har plads til at hjælpe flere gadebørn – det kan vi være med til at gøre noget ved.

CPDC beder om hjælp til at opkøbe nabogrunden til centeret på 4000 m2 jord. Prisen for jorden er baht 5 millioner eller cirka kr. 910.000. Målet for CPDC er at have indsamlet hele beløbet inden november 2015, hvilket kan lade sig gøre med din hjælp. En kvadratmeter jord koster cirka kr. 230.

I dag bor der 65 af gadens børn hos CPDC; 35 drenge og 30 piger fordelt over ti huse. Disse børn er blevet hjemløse, fordi de har mistet deres familie, eller de er flygtet fra misbrug og overgreb – og der kommer flere børn til stort set dagligt, som har brug for hjælp. Centeret råder i dag over en 800 m2 stor grund, som også bruges til at dyrke afgrøder. Børnene på CPDC er med andre ord i stand til dyrke deres egen mad og lære, hvordan man klarer sig i livet. Men fordi der kommer flere børn til centeret, er der også flere munde at brødføde.

Centerets ledelse tænker langsigtet, da de ved, at jorden er billigere i dag, end den vil være om få år. Derfor vil ledelsen købe jorden til næste år, så man kan udvide centerets kapacitet til at hjælpe endnu flere underprivilegerede børn, der ellers er overladt til sig selv på gaden. CPDC vil have plads til flere hjem til børnene og større marker til at dyrke afgrøder.

Hvis du øremærker dit bidrag på kr. 230 ”CPDC”, vil Den Danske Pattaya Fond sørge for, at dine penge går til, et gadebarn kan få et stykke jord at bo på.

Posted in: Nyhedsbrev-2014-2 Read more... 0 comments