NYHEDSBREV JUNI 2016


Børnehaven i slumlandsbyen

2016_1_Bornehaven-_i_slumlandsbyen

Af Kasper Nesager-Hansen

Turismen vokser i Pattaya. Job skabes. Nye hoteller, restauranter og ind­købscentre skal bygges for at gøre badebyen mere attraktiv. Bygnings­arbejderne kommer dog fra fattige dele af Cambodia, Burma og Myanmar.

Hele familier immigrerer til Thailand og ender i Pattaya, ofte illegalt, så forældrene kan arbejde på byggepladsen om dagen, og om aftenen vender de trætte hjem til et af Pattayas efterhånden mange slumkvarterer – sammen med deres børn.

Børnene kommer ofte med på arbejde. For hvad stiller man som forældre op, når man opholder sig illegalt i et land uden penge til børnehaven? Derfor har det ikke været et særsyn at se små børn lege på farlige byggepladser – uden sikkerhedsudstyr. Child Protection and Development Center (CPDC) er opmærksomme på problemet – byggepladser er ikke for børn. Sammen med forældrene bygger CPDC små og lettere primitive børnehaver rundt omkring i Pattayas slumkvarterer, men her har børnene i det mindste et sikkert sted at være, når forældrene arbejder.

Børnene bliver klogere
CPDC driver ikke kun børnehaver, hvor børnene kan være og lege. Selvom de er i alle aldre, er undervisningen dog den samme. For ingen af børnene har lært at læse eller skrive – endsige tale thai eller engelsk. Stemningen i børnehaven jeg besøger emmer af liv, glæde og sammenhold. Som jeg stiger ud af bilen, bliver jeg mødt af sang. Store som små børn synger ”Hjulene på bussen drejer rundt” – på engelsk. De danser, og det er tydeligt, at leg og læring går hånd i hånd.
I børnehaven er der ikke optakt til slåskamp, råberi og skrigeri, da frokosten serveres. Tværtimod hjælper hvert barn hinanden. Børnene husker læringen i basal hygiejne, som CPDC har undervist dem i, hvormed de undgår infektioner eller sygdomme. Rene hænder inden man skal spise. Børnehaven ligger kun få hundrede meter væk fra en slumlandsby, og her har man hverken rindende vand, basal kloakering eller adgang til rene forhold, som jeg kender i et normalt, dansk hjem. Derfor er det vigtigt, at børnene i slummet forstår at varetage deres hygiejne, så de minimerer risikoen for sygdomme, når de kommer hjem. Kan du forestille dig, at dit barn kommer hjem og underviser dig i hygiejne og sygdomsforebyggelse? Virkeligheden er en anden i slumkvarteret.

Man vænner sig til lugten
Lederen af børnehaven, Khun Phim, er en ældre dame. Hun er elsket af børnene, hvilket er tydeligt, da hun indvilliger i at vise mig slumlandsbyen, hvor børnene bor. Vi er en mindre ekspedition af CPDC-ansatte, Khun Phim og jeg, men der er også en lille pige i lyserødt tøj, som insisterer på at komme med. Hun er nok seks år gammel. For at komme ind i landsbyen skal vi krydse et lettere udtørret vandløb på to smalle, væltede træstammer. Pigen holder godt fast i Khun Phims hånd, mens de krydser vandløbet – hun passer godt på den ældre kvinde. Omsorgen går begge veje.

Landbyen består af blikskure og nedtrampede sandstier. Synet er nedslående, men stanken af affald og rå kloakslam i ”gaderne” er næsten værre. De lokale ser ikke ud til at være generet af lugten. Inde i landsbyens centrum står et stort betonbassin – det er her, de lokale foretager klatvask og etagevask. De har ikke adgang til andre badefaciliteter. Få meter fra bassinet ligger den lokale losseplads.

Hvad nytter det?
Midt i elendigheden er der gode nyheder. CPDC har bygget et Drop-In center, der også fungerer som børnehave (se side 3), hvortil børn fra Pattayas slumdistrikter bliver hentet hver morgen i skolebus og afleveret igen om eftermiddagen. Centeret er ikke meget anderledes end en god, gammeldags landsbyskole i Danmark – og børnehavepladsen er gratis. Personalet underviser dagligt børnene i at læse og skrive samt tale thai, så de får bedre vilkår i livet end forældrene.

Nytten er til at føle på. Børnene får en under omstændighederne god opvækst i trygge rammer. De får en forståelse for vigtigheden i at gå i skole, ligesom de hjælper deres forældre indenfor hygiejnespørgsmål, hvilket er til gavn for hele slumdistrikter, eftersom bedre hygiejne leder til færre sygdomme. Jo, det gavner, og derfor støtter Den Danske Pattaya Fond indsatsen, som CPDC yder for Pattayas børn i slummet. Vi håber, du vil være bidrage til vores hjælpe- og oplysningsarbejde.

 

Posted in: Nyhedsbrev-2016-1 Read more... 0 comments

Forman har ordet

 Christian de Jonquiéres Photo Varavara Heyd

Af Christian de Jonquières

Den 28. januar 2016 repræsenterede med­lem af fondens bestyrelse, Kasper Nesager-Hansen, fonden i forbindelsen med åbningen af Centret for børn med særlige behov.

Kasper Nesager-Hansen blev særdeles vel modtaget og reflekterer i dette nyheds­brev over sine iagttagelser.

Som det vil fremgå, er der fokus på Father Ray Foundations Center for børn med særlige behov, der gør en indsats for børn med blandt andet autisme og Downs Syndrom.

Herunder er der fokus på CPDC-projektet ”Mobile Training Unit, der med håbets varevogn opsøger børn i Pattayas slumkvarter og prostitutionsmiljø med henblik på at hjælpe dem igennem til en bedre og livgivende hverdag. Der er endvidere fokus på det nye Drop-in Center.

Medlem af fondens bestyrelse, Christina Obel, har tidligere i en artikel skrevet, at ”CPDC gør en verden til forskel”. Der er således virkeligt behov for støtte til fondens støtteprojekter, Børnehjemmet i Pattaya, CPDC og The Father Ray Foundation.
Bestyrelsen har netop udnævnt de tidligere frivillige Lisa Futtrup Borg og Sara Lyngsø som kommitterede for fonden med henblik på at være med til at afstikke de strategiske og operationelle linjer for fondens fortsatte arbejde blandt andet med det formål gennem de sociale medier at skabe en yderligere interesse om fondens virke.

I overvejelserne indgår blandt andet i fremtiden at udsende flere digitale nyhedsbreve om året til erstatning for de nuværende trykte nyhedsbreve. Det er således, at dette nyhedsbrev bliver det sidste på tryk af hensyn til fondens omkostninger, hvormed der kan sendes flere penge til børnene i Pattaya.

Afsluttende skal jeg benytte lejligheden til at ønske alle vores sponsorerer og læsere af nyhedsbrevet en rigtig god sommer.

 

Posted in: Nyhedsbrev-2016-1 Read more... 0 comments

Prinsessen og børnene, der ikke duede til noget

2016_1_Prinsessen_og_børnene_der_ikke_duede_til_noget

Centeret for børn med særlige behov har været undervejs siden 2010. Father Ray Foundation ser centeret som det største projekt i organisations historie. I Thailand findes der meget få skoler for børn med autisme, Downs Syndrom og andre diagnoser, og den almindelige folkeskole kan ofte ikke rumme dem. Den 28. januar i år bliver centeret indviet af ingen ringere end den thailandske prinsesse, Hendes kongelige højhed Maha Chakri Sirindhorn.

Dagen starter allerede kl. 6.00, og alle gæsterne skal være på plads kl. 7.00 på grund af det massive sikkerhedsopbud. Bidragydere og repræsentanter for støtteorganisationer fra hele verden er tilstede – inklusiv Den Danske Pattaya Fond, der har formidlet danskernes økonomiske støtte til centeret.

Father Ray Foundation er på den anden ende, men alting forløber relativt problemfrit, selvom det er en udfordring at få flere hundrede handicappede studerende, blinde børn, gadebørn og børnehavebørn samlet på nogle få hundrede kvadratmeter, inden Hendes kongelige højhed begynder indvielsesceremonien kl. 9.00.
Stilheden bliver kun afbrudt af strømmen af biler på hovedvejen udenfor Father Ray Foundations mure. Klokken er 9.45, og prinsesse Sirindhorn ankommer senere end planlagt. Man kan fornemme, at alle holder vejret – for om lidt skal de opleve en rigtig prinsesse!

Prinsesse Sirindhorn holder en kort åbningstale, hvori hun understreger vigtigheden i at hjælpe udsatte børn. Father Peter og Father Michael giver derefter en rundvisning på centeret, hvor Hendes kongelige højhed får et indblik i, hvordan børnenes specialundervisning i blandt andet matematik, læsning og skrivning forløber. At Father Ray Foundation har en særlig stjerne hos prinsessen er tydeligt, da hoffet dækker hovedparten af omkostningerne for arrangementet.

Kort efter prinsessen er kørt videre til dagens næste arrangement, begynder hverdagen på centeret så småt at genfinde sig. Børnene bor på sovesale, og de er ivrige efter at vise folk rundt på deres kostskole. Det er deres hjem, og de begynder at finde sig til rette her, fordi stedet accepterer dem for de mennesker, de er. Børnenes forældre bliver opfordret til at deltage i forskellige kurser, som giver dem redskaberne til at forstå børnenes særlige behov, hvilket bidrager til følelsen af accept. Samtidig bliver børnene styrket i deres selvværd, fordi underviserne og plejepersonalet udfordrer dem. Hvert barn skal opleve succes ved at prøve kræfter med sport og andre interesser. Enkelte børn får sågar en uddannelse hos Father Ray Bakery, der er grundlagt af en af de førende bagere i Bangkok. Energien i bageriet er høj ligesom humøret, hvor kager og kaffe serveres med kærlighed og omhyggelighed af børn og unge fra centeret. Langt de fleste ingredienser stammer fra landbrugsprojekterne, som Father Ray Foundation råder over.

Dagen har skabt mange smil og minder hos børnene på centeret. For de har hilst på en rigtig prinsesse, hvilket de færreste børn udenfor Father Ray Foundation kommer til at opleve, og det er virkeligt stort for et barn, der gennem hele sit unge liv har fået at vide, at man ikke duer til noget.

Posted in: Nyhedsbrev-2016-1 Read more... 0 comments

Nyt Drop-In Center til gavn for udsatte børn

2016_1_Nyt Drop-In_Center_til_gavn_for_udsatte _børn

Kommer børnene selv og beder om hjælp, skal der være et sted, hvor de kan få hjælp, ligesom skolebussen hverdag henter og afleverer børnene fra Pattayas forskellige slumdistrikter, mens børnene, som Mobile Training Unit kommer i kontakt med, skal have et midlertidigt hjem, hvor de er fri for overgreb. CPDCs nye Drop-In center danner rammerne for Pattayas udsatte børn og deres velfærd.

Huset er bevogtet døgnet rundt for at sikre børnene. De børn, som bor på centeret, har adgang til psykologhjælp og pædagoger, som hjælper de små med at behandle de ofte voldsomme hændelser, de har været udsat for. Når traumatiserede børn finder vej til Drop-In centeret, er der ofte behov for krisehjælp, før børnene kan komme videre og bo permanent på selve CPDC-børnehjemmet.

Men muligheden for leg med jævnaldrende samt indlæring er, hvad dominerer dagligdagen i centeret. Hver morgen kører en skolebus ud til de lokale slumdistrikter og henter børnene. Om eftermiddagen bliver de atter kørt tilbage til deres familier.

Slumdistrikterne huser hovedsageligt familier fra Cambodia. Børnene fra det thailandske naboland taler sjældent thai, ligesom de ikke kan læse eller skrive på deres modersmål. CPDC er derfor i gang med at ansætte en gruppe cambodianske lærer, som skal arbejde på Drop-In centeret og lære børnene at læse og skrive på cambodiansk – ganske gratis.

At CPDC anerkender behovet for at lære cambodianske børn at læse og skrive på deres modersmål, endsige gør noget ved det, vidner om nytænkning i forhold til nabolandet, da thailændere ofte er meget nationalistiske og ser ned på deres naboer. CPDCs ledelse arbejder derimod på at udvikle børnene til at være uddannede og ansvarsbevidste, så de en dag kan gøre en indsats for Thailand såvel som Cambodia – ingen ved, hvor børnene befinder sig, når de bliver voksne.

Posted in: Nyhedsbrev-2016-1 Read more... 0 comments

Fondens nye medlemmer

2016_1_Fondens_nye_medlemmer

Den Danske Pattaya Fond byder i foråret to nye kommitterede velkommen. Sara Lyngsø og Lisa Futtrup Borg er begge tidligere frivillige på Børnehjemmet i Pattaya, og de har indgående kendskab til både fondens arbejde såvel som vores støtteprojekter i Thailand.
Lisa Futtrup Borg er Cand. Soc. i Udvikling og Internationale Forhold, hvormed hun har beskæftiget sig med sociale relationer i et internationalt og udviklingsperspektiv, ligesom hun kan analysere aspekter af den økonomiske, kulturelle, politiske, sociale og samfundsmæssige udvikling fra et tværfagligt perspektiv.

Lisa arbejder til daglig på Rismølleskolen i Randers, hvor hendes hovedansvar er at køre kommende skolebørn ind. Hun giver dem indblik i skolelivets aspekter samt rammerne, inden børnene starter i 0. klasse. Herefter agerer Lisa klassepædagog for selvsamme børn.

Første gang Lisa var frivillig på Børnehjemmet i Pattaya var i 2011, og det er sidenhen blevet til to besøg.

Sara Lyngsø er blevet kommitteret, fordi hun har et inderligt kendskab til fondens støtteprojekter, ligesom hun har oplevet resultaterne for de udsatte i Pattaya by. Sara er uddannet idræts- og sundhedspædagog fra VIA University College i Aarhus. I det daglige arbejder hun med at styrke og udvikle børnehavebørns motoriske færdigheder på lærende og legende vis.

Saras første møde med Børnehjemmet i Pattaya var i 2009-2010, hvor hun gennem et halvt års ophold opbyggede et stærkt bånd til stedet. Siden da har Sara besøgt børnehjemmet og de øvrige projekter hvert år. Hun har gennem sine ophold i Pattaya erfaret, hvordan den økonomiske støtte fra udlandet gør det muligt at skabe gode resultater i praksis. Sara ønsker, med sin indtræden i fonden, at fortsætte sine bidrag til udvikling på projekterne for de mange underprivilegerede børn i Pattaya.

Sara og Lisa arbejder til daglig sammen med Kasper Nesager-Hansen på at administrere Den Danske Pattaya Fonds side på Facebook.

Posted in: Nyhedsbrev-2016-1 Read more... 0 comments

Superhelten i håbets varevogn

2016_1_Superhelten_i_habets_varevogn

Håbets varevogn er stadig kørende, og det skyldes blandt andet danske bidrag. Siden vores omtale af Mobile Training Unit, der er CPDCs varevogn med opsøgende plejepersonale, i november sidste år, er der kommet en superhelt til.

Hver torsdag aften holder varevognen parkeret for enden af Walking Street, der er centrum for Pattayas omfattende prostitutionsmiljø. Neonlyset og den høje musik fra de forskellige bordeller bliver afbrudt af de mange piger fra hele verden, som kommer med tilråb til de forbipasserende mænd – og kvinder. Gaden tilbyder tilfredsstillelse af en hver kødelig lyst.

Varevognen holder parkeret med bagsmækken åben, hvorfra der vises tegnefilm i børnehøjde, men det er hverken Disney eller Marvel-tegnefilm, som ruller over fladskærmen. Det er historien om en ung, thailandsk dreng, som bliver ven med en hvid mand i 40erne. Venskabet udvikler sig i en ubehagelig retning, da drengen erfarer vennens sande motiver. Historien fortæller om de traumer, som følger, fordi drengen har sagt ja til at gå hjem sammen med manden, men så møder han en ung pædagog, som hjælper ham med at tale ud om hændelsen og fange den onde mand.

Mobile Training Unit holder hver torsdag parkeret her for at advare børn om følgerne ved at gå hjem med fremmede voksne, ligesom personalet tager en snak med børnene om deres rettigheder. Al informationsmateriale er i børnehøjde, og det er imponerende at se, hvordan alting er timet og tilrettelagt, så personalet både virker imødekommende som behjælpsomt. Effekten er mærkbar, da de lokale børn er nysgerrige. De får en malebog og nogle farveblyanter, som de bruger, mens de fortæller personalet om deres liv. Men spændingen når for alvor nye højder, da den blå/hvide superhelt dukker op!

Han er både helt og maskot for CPDC. Hans opgave er at gå ned ad Walking Street sammen med enkelte pædagoger, som møder gadens børn der, hvor de er. Børn, helt ned til fire års alderen, færdes i det kulørte natteliv. Enten fordi de er på arbejde, eller fordi forældrene ikke har mulighed for at få dem passet. En syvårig pige står midt på gaden i stramt dansetøj, make-up og jonglerer med to hulahopringe. Hun får en masse opmærksomhed fra de forbipasserende, men hun reagerer ikke, da superhelten og hans følge går forbi – hun arbejder videre.

En tilfældig torsdag aften cementerer behovet for varevognens fortsatte eksistens, ligesom personalet der er ombord. Set med danske øjne er det uhørt, at børn langt ud på de sene aftentimer arbejder på den ene eller anden måde, og det er CPDCs varevogn med til at ændre på.

Posted in: Nyhedsbrev-2016-1 Read more... 0 comments