Adoptionsnetværket

NAB er et adoptionsnetværk for børn, der er adopteret fra Pattaya Orphanage, og deres forældre. Foreningen afholder arrangementer for adoptivfamilierne, hvor vi italesætter de udfordringer, som børn og forældre i hverdagen.

Vi sætter fokus på, at børnene kan have udfordringer i livet, fordi de har tilbragt en del af deres tidligste barndom på børnehjem, hvor behovet for forældres kærlighed og omsorg ikke var mulig. Dette kan give anledning til følelsesmæssige udfordringer senere i livet, man som barn ikke helt forstår.

Måske tænker barnet, at man ikke er normal, eller man er mindre værd, fordi man bliver drillet i skolen på grund af sit udseende. Eller man kan have svært ved at forstå, hvorfor ens biologiske forældre efterlod én på børnehjemmet.

Foreningen er også til for forældrene, fordi det ikke altid er nemt at forstå de problemer et adoptivbarn kan gå igennem i livet. Og det gør ikke én til dårlig forælder. Som forælder kan man føle sig hjælpeløs, fordi man ikke kan løse de problemer, ens barn døjer med.

Adoptionsnetværket er til for, at adoptivbørnene i alle aldre kan mødes og se, at man ikke er alene – det samme gælder forældrene. Børn som forældre kan tale sammen og se, at andre også oplever de udfordringer, man selv gennemgår. Netværket er til for udveksling af erfaringer, gode tips eller blot for at have nogen at tale med, der kan forstå ens egen situation.

NAB forsøger at give børn og forældre redskaber til at overvinde udfordringerne som familie, ligesom vi opfordrer børn og forældre at finde sammen uden for netværket.

Det koster kr. 500 per husstand om året at være medlem af adoptionsnetværket. Kontingentet indbetales via netbank til reg. nr. 7263 kontonummer 1046132, ved indbetalingen bedes du skrive familiens navn og e-mailadresse under bemærkninger – så sender vi dig en velkomst mail.