The Father Ray Foundation

Father Ray Foundation (FRF) er en humanitær paraplyorganisation, der arbejder med fattige handicappede unge, blinde børn, gadebørn og underprivilegerede børnefamilier.

FRF er opkaldt efter sin grundlægger, Father Raymond Brennan (1932-2003), en irsk-amerikansk katolsk præst, som havde sit eget sogn i og omkring Pattaya i 1960erne og 1970erne. FRF hjælper flere hundrede børn og unge til et bedre liv, hvor man kan forsørge sig selv. Det sker gennem en stor paraply af hjælpeprojekter.

Handicapskolen

Grundlagt i 1984. Denne særlige kostskole tilbyder fattige unge med et fysisk handicap en gratis toårig uddannelse. Og der er et stort behov for en kostskole, der tilbyder fattige handicappede en gratis uddannelse. Den thailandske fortolkning af buddhismen gør, at disse unge mennesker bliver udstødt fra hjemmet. Et handicappet familiemedlem bringer skam over familien, fordi handicaps er straffen for en dårlig karma i et tidligere liv.

Der er plads til 200 studerende, som kan vælge i mellem en erhvervsøkonomisk uddannelse, en IT-uddannelse eller en elektronikuddannelse – alle bliver suppleret med intensive kurser i engelsk.

I deres fritid bliver de studerende opfordret til at dygtiggøre sig i forskellige sportsgrene, så de får en stærkere fysik og opnår større selvtillid. Derfor kan man dagligt se unge mennesker i kørestol spille basketball eller tennis. Det gør, at de studerende forlader Handicapskolen med egenskaber og viden, der gør dem attraktive for det thailandske erhvervsliv. Alle dimittender får en 100 % jobgaranti – Handicapskolen sikrer, at alle kommer i arbejde efter endt uddannelse.

Blindeskolen

Grundlagt i 1986. Denne kostskole for blinde hjælper blinde børn og deres forældre til et liv, hvor blindheden ikke bliver et altoverskyggende handicap. Skolen klæder børn og forældre på, hvormed børnene får et så normalt liv som muligt.

Blindeskolen underviser børn i blindskrift, og hvordan de kan klare sig uden deres syn. Blindeskolen fungerer desuden som en almindelig folkeskole med klassetrin fra børnehaveklasse til niende klasse, hvor man følger det thailandske folkeskolepensum. Efter niende klasse tager lærerne og studievejlederen en samtale med børnene om fremtiden. Nogle vælger at få et arbejde, mens andre tager en videregående uddannelse – erhvervsuddannelser som universitetsuddannelser.

Blindeskolen lærer også børnene at dyrke sport og leg på trods af manglende syn. Derfor er det ikke et særsyn at se børnene spille fodbold, svømme i poolen eller spille på instrumenter.

Børnenes landsby

Hvis et barn er løbet hjemmefra eller har mistet sin familie, hvordan skal barnet så nogensinde få mulighed for at skabe sit eget hjem? Det var et af de spørgsmål, Father Ray Foundation spurgte sig selv i mange år. I 2008 kom organisationen med et nyt projekt, som forsøger at give svaret.

I Børnenes landsby bor børnene sammen med fem-seks ”søskende” i et hus. Hvert hus har en pædagog tilknyttet, som bor sammen med børnene og lærer dem om ansvar. For det er børnenes ansvar at sørge for husholdningen fungerer, samtidig med de går i folkeskole og leger i deres fritid som alle andre børn.

Børnene lærer også om selvopretholdelse gennem landsbyens landbrugsprojekt, der sikrer afgrøder til husstandene. På denne måde får børnene en forståelse af, hvor maden kommer fra, og hvordan de undgår at gå sultne i seng.

Fr. Ray Day Care Center 

Fattige mennesker valfarter til Pattaya fra hele Thailand. De søger lykken i storbyen i håb om at tjene til de daglige måltider. Ofte er der tale om familier med små børn, der søger til Pattaya, men mange af disse familier finder ud af, at lønnen er lille, og den ikke altid rækker til at brødføde en hel familie. Derfor ser mange forældre sig nødsaget til at sende deres børn på børnehjem, sælge dem til prostitution eller lade dem arbejde på de lokale fabrikker.

Father Ray Foundation ønsker at give forældrene et alternativ til de umulige valg.
Hos Fr. Ray Day Care Center har man plads til flere end 100 børn fra Pattayas fattigste familier. Ligesom i danske børnehaver kan forældrene aflevere deres børn om morgenen, inden de tager på arbejde, og hente dem igen efter fyraften.

Dette alternativ gør, at mange af de fattigste familier ikke går i opløsning – børnene bliver hos deres forældre, og det er hovedformålet med Fr. Ray Day Care Center.