Betalingsbetingelser

 1. Anvendelse
  • Disse betalingsbetingelser (”Betingelserne”) finder anvendelse ved privatpersoners (herefter ”Bidragyder(s)”) donationer til Den Danske Pattaya Fond af 2003 (herefter ”Pattayafonden”), der ydes via dendanskepattayafond.dk (herefter ”Hjemmesiden”).
 2. Yderligere information om Hjemmesiden
  • Hjemmesiden giver Bidragyder mulighed for nemt og overskueligt at foretage donationer til Pattayafondens velgørende projekter. Hjemmesiden giver Bidragyder et overblik over projekterne, deres formål og deres virke. Herefter har Bidragyder mulighed for ud fra egne interesser at vælge, hvilke projekter man vil støtte ved at markere bidraget til Father Ray Foundation (FRF), Pattaya Orphanage (PO) eller Child Protection and Development Center (CPDC). Bidragyder markerer bidraget i kommentarfeltet, når der doneres på Hjemmesiden eller igennem netbank.
 3. Engangsbeløb eller sponsorat
  • Bidragsyder kan enten donere et engangsbeløb eller tegne et sponsorat.
  • Hvis Bidragsyder har tilmeldt et sponsorat til sit betalingskort, så vil donationsbeløb blive trukket fra Bidragsyders betalingskort hver måned.
  • Hvis Bidragsyder får et nyt kortnummer, så skal abonnementsbetalingen tilmeldes på ny.
  • Når Bidragsyder har doneret et engangsbeløb eller tegnet et sponsorat, så sender Pattayafonden en kvittering for donationen til Bidragsyders e-mail.
 4. Sikkerhed ved betaling
  • Betalingssystemet på hjemmesiden leveres af Clearhaus, som ejes af Nordens førende betalingsvirksomhed, Bambora. Clearhaus’ it-systemer er certificerede og sikkerhedsgodkendt efter PCI-standarden.
  • Enhver overførsel i betalingssystemet af kortdata fra Bidragsyder til Clearhaus samt Clearhaus’ lagring af sådanne data sker i krypteret form.
 5. Fortrydelsesret
  • Pattayafonden er en alment velgørende, ikke-erhvervsdrivende fond, og er ikke omfattet af forbrugeraftaleloven. Bidragsyders donation er dermed ikke omfattet af den sædvanlige 14 dages fortrydelsesret efter forbrugeraftaleloven.
 6. Reklamation
  • Hvis Bidragsyder ønsker at reklamere over forhold vedrørende en donation, så skal Bidragsyder rette skriftlig henvendelse til:
   Den Danske Pattaya Fond af 2003
   C/O Trisendi ApS
   Smedetoften 32, 2. th.
   2400 København NV
 1. Rettigheder
  • Al materiale på hjemmesiden, herunder domænenavn, logoer, varemærker, billeder, etc. tilhører Pattayafonden og må ikke bruges af andre uden samtykke fra Pattayafonden.
 2. Opsigelse sf sponsorat
  • Hvis Bidragsyder ønsker at opsige sit sponsorat, så skal Bidragsyder sende en e-mail til sponsor@dendanskepattayafond.dk, hvor Bidragsyder oplyser sit navn, adresse og e-mail.
  • Opsigelsesvarslet er 28 dage inden den faste månedlige betaling hæves fra Bidragsyders betalingskort.
 3. Personoplysninger
 4. Ansvarsfraskrivelse
  • Pattayafonden varetager alene administrationen i forbindelse med indsamling og donationer til de organisationer, som Pattayafonden samarbejder med. Organisationerne bærer det fulde ansvar i relation til anvendelse af de modtagne donationer samt gennemførelse af projekter.
  • Information på Hjemmesiden gives uden nogen udtrykkelig eller stiltiende garanti for nøjagtigheden eller fuldstændigheden heraf. Pattayafonden er derudover til enhver tid berettiget til uden forudgående varsel at ændre indholdet af Hjemmesiden.
  • Hvis der linkes til en tredjemands hjemmeside, sker dette uden ansvar for Pattayafonden for indholdet af den side, der linkes til.
 5. Ændring
  • Pattayafonden er berettiget til at ændre Betingelserne med én (1) måneds varsel.
 6. Lovvalg
  • Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med disse Betingelser, skal afgøres efter dansk ret.
  • Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med disse Betingelser, skal afgøres af Københavns Byret, som første instans.
 7. Kontaktinformation
  Den Danske Pattaya Fond af 2003
  C/O Trisendi ApS
  Smedetoften 32, 2. th.
  2400 København NV
  E-mail: info [at] dendanskepattayafond.dkTelefon: 70 27 71 75

  CVR-nr.: 27598145