Om NAB

 

Netværk for Adoption & Børnehjælp (NAB) er en non-profit forening, der er et netværk for danske familier, som er medlemmer af Foreningen og har adopteret fra Pattaya Orphanage. Netværket inkluderer også tidligere frivillige medarbejdere fra Pattaya Orphanage, Father Ray Foundation og Human Help Network i Pattaya, Thailand, som er medlemmer. NAB repræsenterer og indsamler desuden midler til Pattaya Orphanage, Father Ray Foundation og Human Help Network i Pattaya, Thailand.

Foreningen optræder som netværk og samlingssted for adoptivbørn fra børnehjemmet og deres pårørende. Det er NABs opgave at formidle kontakten blandt medlemmerne, der måtte have behov for råd og/eller udveksling af erfaringer med familieliv og eventuelle udfordringer, som adoptivbørnene måtte have.

NAB fungerer også som talerør for de tre ovennævnte humanitære organisationer i Pattaya. Foreningen indsamler midler til organisationerne gennem fundraising, hvoraf vi bestræber sig på at sende 80 % af alle indsamlede midler til organisationerne.

Vi er selvstændige og uafhængige af de tre ovennævnte organisationer.

Foreningen opererer med medlemskab, donationer og børnesponsorater. Medlemskab kan gives til personer, der enten er eller har adopteret fra Pattaya Orphanage og tidligere frivillige medarbejdere. Det er NABs bestyrelse, der optager medlemmer, og der betales kr. 500 i årligt kontingent for medlemskab pr. husstand.

NABs bestyrelse består af

  • Kasper Nesager-Hansen (formand)
  • Stine Lynggaard Larsen
  • Mathias Manachai Madsen (kasserer)
  • Nete Stautz-Nielsen

Netværk for Adoption & Børnehjælp (NAB) offentliggør vores indsamlingsregnskab for 2019, hvilket sker i overensstemmelse med Indsamlingsloven og Civilstyrelsens anvisninger. Regnskabet viser antallet kroner indsamlet i perioden, hvordan pengene er blevet fordelt blandt vores tre støtteprojekter, og hvilket omkostninger foreningen har haft.